www.jrpass.com wordt u gratis aangeboden voor persoonlijk gebruik en is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken www.jrpass.com gaat u akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden.

Let op: deze Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

Amendementen

We kunnen af ​​en toe wijzigingen aanbrengen in onze Algemene Voorwaarden. U wordt aanbevolen om de huidige Algemene Voorwaarden te controleren voor elke aankoop. Als u www.jrpass.com nog steeds gebruiket na de datum van een wijziging van onze Algemene Voorwaarden, dan bevestigt u met uw gebruik van www.jrpass.com akkoord te gaan met de nieuwe Algemene Voorwaarden.

Copyright en intellectueel eigendom

De inhoud van www.jrpass.com is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van www.jrpass.com ophalen en weergeven op een computerscherm, deze inhoud opslaan in elektronische vorm op uw harde schijf (maar, met uitzondering van zoekmachines, niet op een server of ander opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk), of een kopie van deze inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u zich houdt aan alle auteursrechten en eigendomsrechten. U mag de materialen of inhoud van www.jrpass.com niet op andere wijze reproduceren, wijzigen, kopiëren of verspreiden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van JRPass Ltd

Beschikbaarheid van de site

Uw toegang tot www.jrpass.com kan soms worden beperkt om voor reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten. JR Pass Ltd zal proberen om de service te herstellen van zodra dit mogelijk is.

De aansprakelijkheid van JRPass Ltd

www.jrpass.com wordt verzorgd door JRPass Ltd zonder waarborgen of garanties. U wordt geacht de risico's geassocieerd met het gebruik van het internet te kennen.

www.jrpass.com biedt inhoud van andere websites of bronnen aan en hoewel JRPass Ltd probeert ervoor te zorgen dat het materiaal op www.jrpass.com juist, respectabel en van hoge kwaliteit is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien dit niet het geval is. JRPass Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten verkregen uit het gebruik van dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die u met www.jrpass.com ondervindt. Als JR Pass Ltd op de hoogte is van eventuele onjuistheden in het materiaal op de site zullen we zo snel mogelijk de onnauwkeurigheden corrigeren.

In het bijzonder wijzen wij alle verplichtingen af in verband met het volgende:

 • incompatibiliteit van www.jrpass.com met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen
 • technische problemen, waaronder fouten of onderbrekingen van www.jrpass.com, ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van www.jrpass.com
 • ontoereikendheid van www.jrpass.com om aan uw eisen voldoen

Zoals van toepassing volgens de wet, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of bestraffende schade die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan www.jrpass.com.

Niets in deze Voorwaarden sluit JRPass Ltd uit van aansprakelijkheid voor persoonlijke letsels of overlijden veroorzaakt door haar nalatigheid.

Onze aanvaarding van een bestelling vindt plaats bij de verzending van de bestelling, op welk punt de verkoopsovereenkomst zal worden gemaakt en uw betaling verwerkt zal worden.

Websites van Derden

Voor het gemak van onze klanten, bevat www.jrpass.com links naar andere websites of materiaal buiten haar controle. JRPass Ltd is niet verantwoordelijk voor deze externe inhoud, of voor elke andere site buiten www.jrpass.com.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van Engeland en alleen een Engelse rechter zal zich kunnen uitspreken over een geschil.

Internationaal gebruik

JRPass Ltd maakt geen belofte dat het materiaal op www.jrpass.com geschikt of beschikbaar is voor gebruik in locaties buiten het Verenigd Koninkrijk, en de toegang tot www.jrpass.com is niet toegestaan in gebieden waar de inhoud van de site illegaal of verboden is. Als u ervoor kiest om deze site vanuit locaties buiten het Verenigd Koninkrijk te openen, dan doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

Vervaldatum op betaalkaart

Zorg ervoor dat de vervaldatum van uw betaalkaart later is dan de datum waarop u uw bestelling plaatst. De betaling wordt uitgevoerd wanneer u uw bestelling online plaatst en in het geval dat de betaalkaart is vervallen, zullen we niet in staat zijn om de betaling te verwerken en uw bestelling te voldoen.

Prijzen

Wij zullen alle redelijke inspanningen om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de prijs of ons vermogen om een ​​bepaald item te leveren niet garanderen.

Alle prijzen op www.jrpass.com zijn richtprijzen, en ze vormen geen aanbod tot verkoop. De formele opstelling van een contract en aanvaarding van uw bestelling gebeurt pas na het ontvangen van uw betaling en het verzenden van de goederen. Nadat we uw bestelling formeel aanvaarden en de betaling ontvangen en de bestelling verzonden werd, geldt de plaatsing van een bestelling als een verkoopsovereenkomst.

Terwijl JRPass Ltd elke inspanning doet om ervoor te zorgen dat de prijzen in andere valuta's juist zijn volgens de huidige wisselkoers, kan JRPass Ltd geen garantie geven dat deze prijzen juist zijn.

Af en toe kunnen onze leveranciers onverwacht hun prijzen verhogen, en dit is vaak iets dat ons pas bij het plaatsen van onze bestelling bij hen wordt meegedeeld. In het geval dat dit gebeurt, of in het geval van een prijsfout om eender welke oorzaak, zullen we u contacteren om te zien of u nog steeds het item wilt ontvangen aan de nieuwe prijs. Alle prijzen zijn inclusief BTW indien van toepassing.

Beschikbaarheid

Als om welke reden dan ook buiten onze macht wij niet in staat om een ​​bepaald item te leveren, zullen wij hiervoor niet aansprakelijk zijn. Als het onmogelijk is om een item aan te bieden, zullen we het item verwijderen uit de bestelling en bijgevolg de itemprijs van de totale kostprijs aftrekken.

Als u niet tevreden bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons en we zullen proberen om het probleem te verhelpen. Houd er rekening mee dat we streven om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden. Voor de meeste bestellingen geplaatst van maandag tot vrijdag zal dit binnen één werkdag gebeuren. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in uw bestelling tot aan het punt van verzending, maar na verzending moeten eventuele wijzigingen in uw bestelling worden gemaakt via ons standaard retourproces (zie hieronder).

Aanvaarding & contract

Er zal geen contract van enigerlei aard tussen u en ons zijn, tenzij en totdat wij de goederen effectief naar u verzenden. Uw bestelling is een aanbod om bij ons te kopen. Niets dat we doen of zeggen zal neerkomen op aanvaarding van dit aanbod totdat we de goederen effectief naar u verzenden. Tot dan kunnen wij weigeren de goederen aan u te leveren zonder reden. Op het moment dat de goederen worden verzonden (en niet eerder), zal een contract worden gemaakt tussen u en ons.

Betaling

Let wel dat voor de online verkoop we de betaling ontvangen op het moment van afrekenen en niet bij verzending.

Levering

Al onze leveringen worden uitgevoerd met behulp van Royal Mail. Als zodanig zijn wij onderworpen aan hun bepalingen en voorwaarden.

Zodra wij uw bestelling ontvangen, streven wij ernaar uw goederen te verzenden binnen 1 werkdag (ma-vr). Verzending is echter afhankelijk aan de voorraadniveaus. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen voor verdere instructies.

Als we eenmaal uw goederen verzonden hebben, moet u normaal gesproken binnen het tijdsbestek van de gekozen leveringsoptie uw items ontvangen. Hoewel wij een goede overeenkomst hebben met ons leveringsbedrijf en hoewel we zullen proberen om alle leveringsproblemen zo snel mogelijk te verhelpen, hebben wij geen controle over de werking van het koeriersbedrijf dat wij gebruiken. Het tijdstip van levering is niet onderworpen aan enige contractuele verplichting, en JRPass Ltd biedt geen garantie dat uw bestelling zal aankomen binnen de gekozen levertermijn. In het geval van vertraging van de levering van uw bestelling of een fout in uw bestelling, aanvaardt JRPass Ltd geen aansprakelijkheid voor eventuele extra kosten, verlies van inkomsten of andere geleden verliezen. Het niet op tijd leveren geeft de klant geen recht om hun aankoopovereenkomst met JRPass Ltd te beëindigen, of om levering te weigeren. Alle retourzendingen moeten worden uitgevoerd met behulp van onderstaande instructies.

Hoewel we er alles aan doen om al uw goederen binnen de afgesproken termijn te leveren, zullen wij niet aansprakelijk worden gesteld als we dat niet doen door omstandigheden die volledig of gedeeltelijk buiten onze controle liggen.

Levering zal worden uitgevoerd naar het door u opgegeven adres op het ingevulde bestelformulier. Wij behouden het recht om een ​​vergoeding voor eventuele extra kosten voor het vervoer aan te rekenen als het adres van uw bestelling fout blijkt. Tot aan de verzending van uw bestelling kunt u contact met ons opnemen om de leveringsinformatie te wijzigen of er iets aan toe te voegen.

Let op dat JRPass Ltd niet aansprakelijk is voor verloren of beschadigde verzendingen als gevolg van een onvolledig of onjuist adres.

JRPass Ltd kan alleen verantwoordelijk voor de levering naar een adres dat is geregistreerd met Royal Mail (www.royalmail.com). We kunnen de levering niet garanderen aan adressen die niet zijn geregistreerd bij Royal Mail.

Terugbetalingen en retours:

Alle Japan Rail Pass Exchange Bestellingen kunnen worden teruggezonden om welke reden dan ook binnen 1 jaar na aankoop. Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Het Exchange Order dat nog niet werd omgeruild voor een JAPAN RAIL PASS
 • Het Exchange Order werd niet verloren of gestolen.
 • JRPass Ltd rekent 15% administratiekosten per ticket.

Andere retours:

 • Als het ticket blijkt te zijn beschadigd of foutief is zullen we ofwel het item vervangen of u een volledige terugbetaling geven (inclusief verzendkosten). Vermeld de optie die u zou verkiezen. Als u een vervanging wilt, wachten we om de foutieve kopie van u te ontvangen voordat we een nieuwe verzenden.
 • Als het item verkeerd werd geleverd of als we een fout hebben gemaakt bij het verwerken van uw bestelling, zal een volledige terugbetaling (inclusief verzendkosten) worden gegeven.
 • Items moeten vergezeld gaan van een kopie van de leveringsbon of het ontvangstbewijs.

Instructies voor retour

Geleverde items aan klanten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking.

Zorg ervoor dat u contact met ons opneemt voordat u een item retourneert. Elk item dat zonder onze kennis wordt teruggestuurd, zal worden geweigerd.

Houd er ook rekening mee dat de items uw eigendom blijven totdat we ze hebben ontvangen. U bent dus verantwoordelijk voor uw goederen terwijl ze op weg zijn naar ons. Voor uw eigen veiligheid raden we u aan een veilige aangetekende methode, zoals Royal Mail Special Delivery te gebruiken.

Mits aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan zal JRPass Ltd de item(s), en de verzendkosten, indien van toepassing, terugbetalen.

Retours worden alleen aanvaard na goedkeuring van JRPass Ltd. Als er items teruggestuurd worden, die niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, dan behouden wij het recht om een ​​verwerkingskost aan te rekenen die in verhouding is met de kosten van de verwerking van de items. Terugbetalingen worden uitgevoerd op dezelfde manier als de originele betaling.

De retour en de verwerking van de terugbetaling kunnen tot 90 dagen (in aanvulling op de levertijd) duren.

Retour in Japan:

 • Nadat een Exchange Order is ingewisseld voor een Japan Rail Pass, kan de Pass worden ingeruild in elk Japan Rail Pass Bureau voor een terugbetaling als dit wordt gedaan vóór de begindatum voor het gebruik van de pas. (Tien procent van de prijs in Yen wordt in rekening gebracht als administratiekost). De terugbetaling zal 90% van de Yen-waarde van het ticket bedragen.
 • Er wordt geen terugbetaling gegeven om welke reden dan ook op of na de eerste afgestempelde datum.
 • Terugbetaling of het verlengen van de geldigheidsperiode is niet mogelijk als treinen niet rijden, of als er vertragingen zijn.

Zie de volledige gebruiksbepalingen http://www.japanrailpass.net/eng/en008.html.

Let erop dat JRPass Ltd niet verantwoordelijk is voor retours in Japan, en dat we niet aansprakelijk zijn jegens u/of een derde partij voor gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met het retourproces in Japan.

Gebruik van het forum

Commerciële reclame is verboden. JRPass Ltd behoudt het recht om inhoud te verwijderen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. JRPass Ltd behoudt ook het recht om gebruikersaccounts te blokkeren of te verwijderen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Door het plaatsen van berichten of reageren op JRPass Ltd worden alle auteursrechten van de geplaatste content overgedragen aan JRPass Ltd, inclusief, en zonder beperking, het recht om het werk te publiceren in zijn geheel of gedeeltelijk in alle vormen en media, nu of later.

Diversen

U mag geen van uw rechten van deze Algemene Voorwaarden toewijzen aan derden, via een sub-licentie verspreiden of op gelijk welke andere manier overdragen.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door een bevoegde rechtbank, dan zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

Als u deze Algemene Voorwaarden overtreedt en JRPass Ltd negeert dit, behoudt JRPass Ltd het recht om op een later tijdstip of in een andere situatie waarin u de Algemene Voorwaarden overtreedt zijn rechten uit te voeren.

JRPass Ltd is niet verantwoordelijk voor enige schending van deze Algemene Voorwaarden die wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn macht.

Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen recht onder de Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 om eender welke bepaling uit deze Algemene Voorwaarden af ​​te dwingen, maar dit doet geen afbreuk aan enig recht of rechtsmiddel van een derde partij die bestaat of beschikbaar is, die naast de wet voorzien zijn.

Deze Algemene Voorwaarden werden het laatst bijgewerkt op 15 februari 2010

Bestel uw JRPass nu!

We hebben speciale prijzen voor kinderen en geweldige 1ste klas opties. Bekijk alle tickets.
Of bekijk ons aanbod Regionale passen